vergi

Belediyeler İhya oluyor

Belediyeler ve il özel idarelerine, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden pay verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM`de kabul edildi.

Yeni yasa ile birlikte belediyelerin gelirleri yüzde 40`ın üzerinde artırıldı. Buna göre belediyeler adına aylık olarak ayrılacak olan tutardan yapılacak kesintiler artık bundan böyle ayrılan tutarın yüzde 40`ını aşamayacak.

Daha önce sadece nüfus sayısı esasına göre yapılan paylaştırma ise başka kriterler de dikkate alınarak uygulanacak. 1 Temmuz 2008 itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında durumu kötü olan belediyelerin hesaplarına şimdiden para aktarılmaya başlandı bile.

BELEDİYELER İHYA OLACAK

Mart ayında yapılan bir düzenleme, nüfusu 2000`nin altına olan belediyelerin köy yapılması ile yerel yönetimlerin gelirlerinde azalma yaşanacağı tartışmalarının aksine yeni düzenleme ile belediyelerin gelirlerinde çok bariz bir artış kaydedilecek. Örneğin yeni yasadan sonra 2007 yılına göre ortalama yüzde 44 oranında bir artış bekleniyor belediyelerin gelirlerinde. Bir başka ifade ile geçen yıl 18 milyar civarında olan belediyelerin payı 1 temmuzdan itibaren tam 34 milyar 547 milyon YTL`ye yükselmiş olacak.

İş verenleri İhya edecek vergi değişikliği

Maliye`nin, Gelir Vergisi oranlarını indirmesi halinde asgari ücretli yılda sadece 325 lira ek gelir elde edecek.

Maliye Bakanlığı`nın Gelir Vergisi oranlarında yapmayı planladığı indirim asgari ücretliye aylık 27 lira ek kazanç sağlarken, holding sahibi patronlar da dahil olmak üzere yüksek gelir grubundaki mükellefleri adeta ihya edecek. Düzenleme yasalaştığı takdirde Türkiye`nin vergi rekortmeni Aydın Doğan`ın ödeyeceği vergi yaklaşık 3 milyon YTL azalacak.

VERGİ DÜŞECEK

Maliye Bakanlığı, Kurumlar Vergisi oranlarında yaptığı 10 puanlık indirimden sonra şimdi de Gelir Vergisi mükelleflerinin vergisini düşürmek üzere harekete geçti. Bu amaçla Gelir Vergisi Kanunu`nda yapılacak köklü değişikliklerin içerisine `oran indirimi` de dahil edilecek. Edinilen bilgilere göre Maliye bürokratları, halen yüzde 15-20-27 ve 35 şeklinde sıralanan dilimleri azaltarak yüzde 10-20 ve 25 düzeyine çekecek. Böylece düşük gelirli vatandaşların vergi yükü 5 puan, yüksek gelirlilerin vergi yükü ise 10 puan inecek.